میلگرد آج دار A2 | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

slider
slider

میلگرد ساده A2

جزئیات محصول

ویژگی های میلگرد آج دار A2

به عنوان نیمه نرم یا به نوعی نیمه سخت شناخته شده که آجدار با آج مارپیچ دوکی یا یکنواخت است.
کاربرد: این نوع میلگرد برای عملیات ساختمانی و خاموت زنی مناسب است.

ویژگی های میلگرد آج دار A2