میلگرد آج دار A4 | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

slider
slider

ویژگی های میلگرد آج دار A4

این میلگرد سختی بیشتری نسبت به موارد قبلی دارد و بصورت آجدار با آج مرکب دوکی شکل تولید می شود. اما این نوع میلگرد نسبت به میلگرد های ذکر شده استفاده کمتری در ساخت سازه ها دارد که به مرور زمان باید شاهد استفاده بیشتر این نوع میلگرد باشیم.
مزایای استفاده از میلگردهای A4:
-کاهش حجم میلگرد ها در اعضای بتنی متراکم
-کاهش سطح مقطع و مقدار میلگردهای مصرفی بتن
– جاگیری راحت و مناسب بتن در بین میلگردها
– افزایش مقاومت و دوام اعضای سازه ای در برابر خوردگی
– کاهش آسیب های زیست محیطی به علت استفاده بهینه از مصالح
– صرفه جویی در هزینه های اجرایی
– افزایش سرعت آرماتور بندی و بتن ریزی و در نتیجه افزایش سرعت ساخت سازه

ویژگی های میلگرد آج دار A4