میلگرد B500C | صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

slider
slider

میلگرد آجدار

جزئیات محصول

ویژگی های میلگرد B500C

برای تقویت بتن استفاده میشود و قابلیت جوشکاری نیز دارد، این محصول طبق استاندارد اروپا تولید میشود که حداقل دو ردیف آج عرضی به طور یکنواخت توزیع شده است.

ویژگی های میلگرد B500C